Criteris de qualitat de les propostes per a l'I Congrés Iberoamericà de Pràctica Narrativa i Treball Comunitari

 

La selecció es produirà a partir dels següents CRITERIS DE QUALITAT utilitzats habitualment en l'àmbit professional i que atendran el valor que mostren els treballs.

Es valorarà:

  1. Adequació de les propostes a les àrees temàtiques.
  2. Interés, la innovació, l'originalitat, l'aplicabilitat pràctica, així com el seu impacte en les Pràctiques Narratives. Presentar una anàlisi/aplicació decolonialista de les Pràctiques Narratives.
  3. La metodologia emprada en experiències o investigacions professionals innovadores, emergents i bones pràctiques.
  4. Descripció de resultats.
  5. Anàlisi i discussió dels resultats obtinguts.
  6. Estructuració i coherència del treball.
  7. Estil de la comunicació: claredat, discurs enllaçat, terminologia adequada i precisa.
  8. Les fonts i referències bibliogràfiques utilitzades per a l'elaboració de la comunicació (exigeix el format APA 7).

La decisió de l'avaluació de les propostes serà inapel·lable.

Organitza, patrocina, col·labora