Enviament de contribucions

Data de presentació de contribucions del 4-12-2019 fins a 30-05-2022

 

Les contribucions podran ser de tres tipus:

 • Comunicació oral
 • Pòster 
 • Taller


Comunicació oral, pòster o taller

El text del resum estés de la comunicació oral, pòster o taller (veure dates clau en inici) serà avaluat pel comité científic tenint en compte els CRITERIS DE QUALITAT, la qualitat científica i originalitat del seu contingut en el camp de les Pràctiques Narratives.
Haurà de tindre, per a la seua acceptació, el format següent (enviament en format WORD):

          

Plantilla

El comité científic es reserva el dret de decidir el format final de la presentació en funció del nombre de comunicacions rebudes i de la seua adequació a les àrees temàtiques, així com el canvi de modalitat (comunicació escrita o oral, pòster o taller) i/o àrea temàtica.
Per a la presentació en el Congrés de qualsevol d'aquests treballs és requisit obligatori que com a mínim una de les persones autores figure inscrita en el mateix i haja pagat les taxes corresponents dins dels terminis establits.

Normes generals per als resums estesos (comunicació escrita o oral, pòster o taller)

 • Extensió màxima de 300 paraules.
 • El treball presentat ha de ser INÈDIT i ORIGINAL. No pot haver-se presentat en cap esdeveniment anterior, ni pot haver sigut publicat. En el cas que una part del contingut de la proposta haja sigut presentada en un article, comunicació o congrés, ha de citar-se adequadament en el text.
 • La presentació ha de fer-se Exclusivament mitjançant la web del Congrés, emplenant un formulari on s'identificarà les dades personals i professionals de la persona o persones autores. També s'especificarà l'ÀREA TEMÀTICA en la qual considera que ha d'inscriure's, així com la MODALITAT en la qual li agradaria exposar. El treball es podrà presentar en diverses àrees temàtiques sempre que tinga relació directa amb aquestes.
 • Les llengües admeses són castellà, valencià/català i portugués. En cas de publicar-se els treballs les traduccions en el seu cas, seran a càrrec de l'autoria.
 • El format de per a la Bibliografia ha d'adequar-se a les normes APA 7.
 • Informacions obligatòries (consultar les plantilles): Títol, eix temàtic en el qual classifica el treball, contingut de la comunicació en forma de resum.
 • L'avaluació serà per parells anònims. L'original no ha de contindre informació que permeta identificar l'autoria.
 • Cada autor/a pot presentar un màxim de 4 treballs, siga o no qui aparega en primer lloc. Amb caràcter general, el/la primer autor/a de la proposta serà qui exercisca d'interlocució amb l'organització.
 • Els treballs acceptats amb o sense modificacions hauran de ser remesos en la seua versió final abans del 17 d'abril 2022, amb la incorporació, en el seu cas, dels canvis oportuns.
 • Les aportacions seran publicades en suport digital amb ISBN que es repartirà a tots els assistents al Congrés.


Comunicació oral

El temps d'exposició de cada comunicació oral, així com el dia, lloc i hora de la presentació es publicarà en el programa definitiu i serà comunicat amb suficient antelació.

Comunicació pòster

Els pòsters tindran orientació vertical, sent la seua grandària DIN A-1 (59,4x84,1cm).
A l'ésser un congrés semi-presencial s'hauran de presentar en format digital.

Taller

La duració i altres detalls (dia, lloc i hora) dels tallers seran comunicats amb suficient antelació, després de l'avaluació de les propostes, tenint en compte la informació proporcionada en aquestes, segons la plantilla.

Els eixos temàtics seleccionats per al I Congrés Iberoamericà de Pràctiques Narratives hauran de girar entorn de la de-colonització que serà el fil central de totes les presentacions. 

“Allò de-colonial no ve des del poder, es construeix des de baix, és un procés dinàmic, de lluita per a aconseguir altres maneres de viure”


No oblidi que els camps assenyalats amb un signe ( # ) i en vermell són obligatoris
Dades del treball
Emplenau el camp "Autors" amb el nom de les persones creadores del treball i el camp "Presentadors" amb el nom de les persones que presentaran el treball
# Document
Por favor, suba el archivo en formato WORD
Dades de contacte
Informació sobre protecció de dades
Responsable: Fundació Universitat-Empresa – ADEIT

Delegat de Protecció de Dades: Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es

Finalitat:
1.Gestionar la inscripció i el desenvolupament en l'activitat (congrés, jornada, curs).
2.Enviar a empreses o institucions.
3.L’organització pot prendre’n fotografies o realitzar-ne enregistraments que es publicaran en els webs: d’ADEIT, de l'organitzador, i en les xarxes socials.
4.Gestionar l'enviament de comunicacions de caràcter informatiu, promocional i/o publicitari sobre programes, activitats i esdeveniment d’ADEIT i de la Fundació a través de qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics.

Legitimació:
1.En el cas de la gestió de les dades de les persones interessades per a la inscripció i el desenvolupament de congressos, cursos, jornades, la legitimació és la sol·licitud (relació contractual o precontractual).
2.En l’enviament d'informació sobre programes i activitats de la Fundació, la base de legitimació és el consentiment de la persona interessada.
3. En el cas dels enregistraments i/o la presa de fotografies, la base de legitimació descansa en la possibilitat que oferim (vegeu informació addicional).

Destinataris: Institucions organitzadores i col·laboradores de dins i fora de la UE, proveïdors de serveis de càtering, etc., proveïdors de màrqueting, forces i cossos de la seguretat de l'estat, Universitat de València.

Termini: Les dades de la persona usuària es conserven fins que en sol·licite la baixa, s'hi opose o revoque el seu consentiment.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional: En el desenvolupament de l'activitat es pot obtenir material gràfic (fotografies, vídeos…) que després serà publicat en el web o en xarxes socials. Amb tot, amb la finalitat d'oferir la possibilitat de no sotmetre's a enregistrament i/o presa de fotografies, informem que l'organització prendrà fotografies o enregistraments de plans generals en què les persones no siguen identificades o identificables.
-L'ús del material gràfic obtingut es publicarà en el web de ADEIT, en el web de l'organitzador i en xarxes socials.
+ info https://www.adeituv.es/politica-de-privacitat/?lang=ca

Organitza, patrocina, col·labora