ÀREES TEMÀTICAS
 

 1. Veus en la lluita pel Benestar: caminant cap a la Justícia Social

Un dels “principis narratius” és que tota persona respon davant les agressions o vicissituds de la vida. I que hi ha un absent, però implícit en les respostes que donem, perquè sempre es respon i es brega amb els problemes.

En aquesta àrea, es recullen aquells treballs que, a través de la Pràctica Narrativa, hagen contribuït a rescatar les seues veus en la seua pròpia lluita. Treballs que hagen permés l'obertura d'espais a aqueixes veus i fomentat l'acte de justícia que suposa que les persones i pobles prenguen la seua pròpia veu, trencant les cadenes colonialistes dels discursos cisheteropatriarcales.

Per això, es pretén recollir ací experiències individuals que es generen des d'àmbits com la sanitat, la salut mental, l'educació, el sinhogarismo, l'associacionisme, els serveis socials i en general, des dels diferents espais de l'acompanyament social o psicosocial.

  • Coordinadors d'aquesta àrea 1ª: Leticia Uribe, Trinidad Gregori, Josefa Cardona

 

 2. Veus de les Comunitats: Pràctiques Narratives Col·lectives

Les comunitats i col·lectius, en la seua lluita per la Justícia Social, s'han organitzat històricament baix diferents paraigües d'intervenció-acció. Dins de la Pràctica Narrativa, es considera que “La persona/comunitat és experta en la seua pròpia vida”. Des d'aqueix protagonisme que facilita la Pràctica Narrativa, els col·lectius o comunitats poden arribar a apropiar-se d'una agència decolonizada que pose en el centre els seus propis valors, rituals, experiències, resistències, esperances.

En aquesta àrea, es recullen els treballs realitzats per i per a grups o comunitats, a través dels quals la Pràctica Narrativa ha contribuït a rescatar les seues veus en aqueixa lluita per una agència i un benestar tant individual com comunitari.

Per això, es pretén recollir ací experiències grupals i comunitàries que hagen permés l'obertura d'espais a aqueixes veus i accedir a una agència comunitària.

  • Coordinadors d'aquesta àrea 2º: Vicenta Rodriguez, Francisco Campos, Joan Albert Riera

 

 3. Veus per la Diversitat: Cultures, Gènere i relacions

Socialment s'estan produint diferents evolucions i canvis significatius quant a les possibilitats conceptuals identitàries i relacionals. Des d'identitats de gènere, masculinitats, feminitats, relacions familiars, relaciones sexe-afectives que ofereixen un cresol relacional canviant i obert a possibilitats múltiples i diverses.

En aquesta àrea, es recullen aquells treballs que, a través de la Pràctica Narrativa, hagen contribuït a generar possibilitats narratives/discursos/histories fora dels estereotips identitaris i relacionals cisheteropatriarcales.

Per això, es pretén recollir ací experiències que des de la Pràctica Narrativa s'han realitzat dins de la diversitat relacional i identitària múltiple, des de la creació del discurs dissident, o pràctiques de resistència a les construccions hegemòniques imposades.

  • Coordinadors d'aquesta àrea 3º: Sonia Cano, Danilo Moggia, Karin Taverniers

 

 4. Veus per a la Diversitat Funcional: L'atenció de la diversitat funcional des de la Pràctica Narrativa

El món de la diversitat funcional comprén un ventall d'espais de treball, no sols per les característiques que aporten les diferents (dis)Capacitats, sinó per la llarga lluita i evolució de les narratives i discursos sobre/del propi col·lectiu.

És un espai on les persones s'han vist etiquetades, sempre sota un saber colonial dominant, i fins i tot fusionades amb les condicions de les diferents capacitats i funcionalitats. Un espai on les etiquetes i diagnòstics han sigut necessaris per a la seua inclusió en els diferents sistemes de protecció social.

En aquesta àrea es recullen aquells treballs que, a través de la Pràctica Narrativa, hagen contribuït a estructurar altres narratives/històries de les persones i els col·lectius, així com a rescatar les seues veus i sabers experts. Treballs que hagen permés una obertura d'espais a aqueixes veus, fomentant l'agència personal i trencant el discurs estructuralista colonialista.

Per això, es pretén recollir ací experiències individuals, grupals o comunitàries que es generen des de l'àmbit de la diversitat funcional bé siga per qüestions sensorials, intel·lectuals, cognitives, físiques, pluripatologías, de salut mental o altres.

  • Coordinadors d'aquesta àrea 4º: Emma Sobremonte Mendicuti, Macarena Maturana

 

 

Organitza, patrocina, col·labora